Inwestowanie w Niemczech bardzo się opłaca przede wszystkim z powodu relatywnie wysokiego w porównaniu z innymi krajami bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz znakomitego otoczenia prawnego. Inwestowanie w Niemczech wymaga jednak dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań i przepisów prawa.

Niemcy są krajem o najstabilniejszej i najsilniejszej gospodarce w Europie i jednej z najsilniejszych na świecie. Z faktem tym wiąże się oczywiście ogromna ilość regulacji prawnych, które pozwalają inwestorom na spokojne lokowanie środków w wybranych przez nich sektorach. Niskie obecnie stopy procentowe z jednej strony zmuszają inwestorów do poszukiwania mniej konwencjonalnych niż oferowane przez klasyczne instytucje finansowe możliwości lokowania pieniędzy, lecz z drugiej strony ułatwiają posiłkowanie się kredytami.

Szczególnie interesującą branżą inwestycji w Niemczech są nieruchomości. W tej dziedzinie Niemcy są znakomitym terenem inwestycyjnym. Już sam fakt, że Niemcy nie mają scentralizowanego systemu administracji, tak jak w przypadku innych krajów, powoduje iż miejsc do inwestowania o wysokim potencjale jest wiele. W odróżnieniu od innych krajów Niemcy posiadają wiele centrów administracyjnych.

W praktyce niemal każdy z landów ma atrakcyjną ofertę w zakresie inwestycji nieruchomościowych. Rzecz jasna najbardziej liczą się wielkie miasta, atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów nieruchomościowych. Miast takich w Niemczech jest co najmniej osiem. Są to przede wszystkim Berlin – wciąż dynamicznie rozwijająca się stolica kraju, gdzie wzrost czynszów najmu jest tak wysoki, iż władze tego miasta zdecydowały się nałożyć administracyjne ograniczenia możliwości podnoszenia czynszu wobec najemców.

Kolejne miasta, które pozwalają na bezpieczna lokatę kapitału z zachowaniem rozsądnej stopy zwrotu, to Monachium, Frankfurt nad Menem, Hamburg, konurbacja Zagłębia Ruhry, Lipsk, Drezno, Kolonia czy Stuttgart. Nasza firma pomaga klientom w doborze najlepszych lokalizacji oraz organizuje otoczenie transakcyjne w taki sposób aby zapewnić Państwu najlepsze warunki dla bezpiecznego lokowania funduszy. Współpracujemy tylko z wybranymi wysoko kwalifikowanymi brokerami, kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi w obrocie nieruchomościami oraz renomowanymi doradcami podatkowymi działającymi w tej branży. Na bieżąco monitorujemy także oferty finansowania zakupu nieruchomości.