Zastrzeżenia Prawne

Zastrzeżenia prawne

Użytkownik witryny „adreswniemczech.de” akceptuje warunki korzystania z tej witryny, określone na jej stronach, a w szczególności zawarte poniżej.
Witryna „adreswniemczech.de” zawiera informacje ogólne na temat administratora witryny oraz informacje mające na celu zainteresowanie użytkowników świadczeniem przez administratora witryny usług związanych z obecnością użytkownika w charakterze przedsiębiorcy na terenie Niemiec. Żadna z informacji zamieszczonych w ramach witryny „adreswniemczech.de” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a w szczególności przepisów polskiego Kodeksu cywilnego lub Kodeksu cywilnego niemieckiego (BGB).

Administrator witryny „adreswniemczech.de” tj. spółka ECDDP Management GmbH i.G oświadcza, że dołożył wszelkich starań w celu udostępnienia aktualnych i rzetelnych informacji w ramach witryny, aczkolwiek z przyczyn od niego niezależnych istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości lub pomyłek. Jednocześnie ECDDP Management GmbH i.G oświadcza, że w celu udostępnienia witryny „adreswniemczech.de” korzysta z profesjonalnych narzędzi programistycznych, a także serwerów zewnętrznych zabezpieczonych w sposób standardowy przed możliwością uszkodzenia komputerów lub oprogramowania użytkownika witryny „adreswniemczech.de” przed skutkami wynikającymi z działania szkodliwego oprogramowania tzw „wirusów” komputerowych, jednakże niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek szkód w tym z tytułu utraconego zarobku lub szkód na dobrach osobistych poniesionych przez osoby korzystające z witryny „adreswniemczech.de”. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy jedynie szkód poniesionych przez użytkownika witryny „adreswniemczech.de” wskutek działań umyślnych administratora.
ECDDP Management GmbH i.G nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej ani nie udziela żadnej gwarancji co do poprawności, kompletności lub aktualności informacji prezentowanych w witrynie „adreswniemczech.de”.

Informacje zamieszczone w witrynie „adreswniemczech.de” nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego ani jakichkolwiek innych usług świadczonych drogą elektroniczną. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług administratora witryny „adreswniemczech.de” należy skontaktować się z administratorem witryny tj. spółką ECDDP Management GmbH i.G w celu zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług opisanych w witrynie „adreswniemczech.de” będzie skuteczna wyłącznie z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej.
Językiem oryginalnym witryny „adreswniemczech.de” jest język polski. Witryna przeznaczona jest dla publiczności polskojęzycznej. Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny „adreswniemczech.de” będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

Polityka ochrony prywatności