Polityka ochrony prywatności

Linki

Administrator witryny „adreswniemczech.de” niniejszym zakazuje zamieszczania linków do witryny „adreswniemczech.de” bez uzyskania wyraźnej zgody administratora. Zakaz dotyczy w szczególności umieszczania linków do jakichkolwiek stron lub podstron w witrynie „adreswniemczech.de” w tym także poza stroną główną, ramkowania lub umieszczania metatagów.

Administrator witryny „adreswniemczech” oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, kompletność, rzetelność lub bezpieczeństwo witryn linkowanych do witryny „adreswniemczech.de”.

Ochrona praw autorskich

Wszystkie materiały zamieszczone w witrynie „adreswniemczech.de” podlegają ochronie prawnoaurtorskiej. Kopiowanie, cytowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie treści zawartych w witrynie „adreswniemczech.de” bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Northlane Business Consulting GmbH jest zakazane.

Ochrona danych osobowych

Spółka Northlane Business Consulting GmbH nie gromadzi żadnych informacji o charakterze poufnym w tym informacji osobistych dotyczących użytkowników witryny „adreswniemczech.de”. Wszelkie informacje przekazywane są przez użytkowników witryny „adreswniemczech.de” za pośrednictwem formularza zawartego na stronie. Wszystkie informacje przekazywane przez użytkowników witryny „adreswniemczech.de” za pośrednictwem formularza zawartego na stronie są informacjami dostępnymi publicznie, a w szczególności w ramach oficjalnych rejestrów przedsiębiorców. Informacje przekazywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przekazywane są wyłącznie w celach związanych z zakładaniem, prowadzeniem lub zamykaniem działalności gospodarczej. W przypadku pozyskania przez administratora witryny tj. spółkę Northlane Business Consulting GmbH informacji o charakterze osobistym, administrator witryny „adreswniemczech.de” niezwłocznie skasuje takie dane, chyba że będą one potrzebne w celu świadczenia usług użytkownikowi, które swoje dane przekazał. Każdy użytkownik witryny „adreswniemczech.de”, który przekazuje administratorowi witryny swoje dane osobowe oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na ich przetwarzania przez spółkę Northlane Business Consulting GmbH w celach związanych ze świadczeniem usług temu użytkownikowi, a także w celach marketingowych. Dane powyższe mogą być przez spółkę Northlane Business Consulting GmbH gromadzone, przetwarzane lub udostępniane osobom trzecim w celu realizacji zleconej przez użytkownika usługi. Administratorem Danych rozumieniu stosownych przepisów prawa jest spółka Northlane Business Consulting GmbH w Berlinie, Mühlenstraße 8a, 14167 Berlin. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt@adreswniemczech.de Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa w niniejszej polityce prywatności zgody i tylko w celach związanych z kontaktem z Państwem. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszej polityce prywatności. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, lub usunięcia. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie są podejmowane decyzje w sposób automatyczny. Nie stosujemy profilowania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych, a jeśli udzielą Państwo zgody, możecie ją w każdym czasie cofnąć. Przetwarzanie zostanie zakończone od momentu cofnięcia zgody. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zarejestrowania, lecz mogą być przed tym terminem skasowane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o cisteczkach