Firma w Niemczech https://adreswniemczech.de/ Zakładanie lub sprzedaż gotowych spółek w Niemczech Thu, 30 Jun 2022 16:04:11 +0000 pl-PL hourly 1 Planowane ulgi podatkowe https://adreswniemczech.de/planowane-ulgi-podatkowe/ Thu, 30 Jun 2022 16:04:10 +0000 https://adreswniemczech.de/?p=3013 W związku z sytuacją gospodarki związaną ze skutkami pandemii w Niemczech planowane są kolejne ułatwienia dla podatników. Rosną kwoty wolne, przedłużane są terminy składania deklaracji podatkowych. Na podstawie tzw. 4. Corona-Steuerhilfegesetz i Steuerentlastungsgesetz 2022 zarówno przedsiębiorcy jak i rodziny będą mogły skorzystać z dalszych ułatwień w sferze podatków.

Artykuł Planowane ulgi podatkowe pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
W związku z sytuacją gospodarki związaną ze skutkami pandemii w Niemczech planowane są kolejne ułatwienia dla podatników. Rosną kwoty wolne, przedłużane są terminy składania deklaracji podatkowych. Na podstawie tzw. 4. Corona-Steuerhilfegesetz i Steuerentlastungsgesetz 2022 zarówno przedsiębiorcy jak i rodziny będą mogły skorzystać z dalszych ułatwień w sferze podatków.

Artykuł Planowane ulgi podatkowe pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Niemiecki numer identyfikacyjny vat https://adreswniemczech.de/niemiecki-numer-identyfikacyjny-vat/ Fri, 02 Mar 2018 14:04:54 +0000 https://adreswniemczech.de/?p=2697 Numer podatkowy dla celów podatku vat (w kształcie DE01234567) – możliwe są trudności w jego uzyskaniu. Mali przedsiębiorcy pragną często prowadzić w Niemczech handel internetowy lub w inny sposób działać „zdalnie” z Polski. Szukają oni zwykle oszczędności już na etapie rejestracji. Wybierają formę jednoosobowej działalności na podstawie wpisu do ewidencji w urzędzie (Gewerbe) lub małą […]

Artykuł Niemiecki numer identyfikacyjny vat pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Numer podatkowy dla celów podatku vat (w kształcie DE01234567) – możliwe są trudności w jego uzyskaniu. Mali przedsiębiorcy pragną często prowadzić w Niemczech handel internetowy lub w inny sposób działać „zdalnie” z Polski. Szukają oni zwykle oszczędności już na etapie rejestracji. Wybierają formę jednoosobowej działalności na podstawie wpisu do ewidencji w urzędzie (Gewerbe) lub małą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czyli UG (haftungsbeschränkt). Jeżeli rejestrujący nie ma meldunku na terenie Niemiec, urzędy skarbowe odmawiają nadania takiemu podmiotowi numeru vat. Wówczas rejestracja działalności lub spółki nic nie da. Pomimo rejestracji sądowej lub administracyjnej firma nie będzie działać zgodnie z zamierzeniem jej założycieli. Rekomendujemy zatem uzyskanie porady prawnej, aby nie narazić się na ryzyko poniesienia zbędnych kosztów.

Artykuł Niemiecki numer identyfikacyjny vat pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Podatki w Niemczech https://adreswniemczech.de/podatki-niemczech-optymalizacja/ Thu, 25 May 2017 21:16:22 +0000 https://adreswniemczech.de/?p=2685 Prawdą jest, że obciążenia podatkowe w Niemczech są z zasady bardzo wysokie. Podatki w Niemczech są również dość skomplikowane jeśli chodzi o ich rodzaj i ostateczną wysokość obliczonej kwoty. Niewątpliwa przewaga rynku niemieckiego polega jednak nie na nominalnie niskich stawkach podatkowych, lecz na bardzo szerokich możliwościach dostosowania obciążeń podatkowych w kontekście planowanych działań gospodarczych. Do […]

Artykuł Podatki w Niemczech pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Prawdą jest, że obciążenia podatkowe w Niemczech są z zasady bardzo wysokie. Podatki w Niemczech są również dość skomplikowane jeśli chodzi o ich rodzaj i ostateczną wysokość obliczonej kwoty. Niewątpliwa przewaga rynku niemieckiego polega jednak nie na nominalnie niskich stawkach podatkowych, lecz na bardzo szerokich możliwościach dostosowania obciążeń podatkowych w kontekście planowanych działań gospodarczych. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nieporównanie więcej wydatków niż np. w Polsce. W każdym jednak przypadku należy podchodzić do planowania działalności w kontekście podatkowym w sposób profesjonalny i przy pomocy doświadczonych doradców. Podatki w Niemczech należy rozumieć i umieć stosować metody ich optymalizacji wynikające z przepisów prawa. Odpowiedni dobór strategii postępowania może uchronić zarząd Państwa firmy po zakończeniu roku obrachunkowego przed nieprzyjemnym zaskoczeniem wysokością należnych kwot podatków. W tym celu proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług, tak aby Państwa podatki w Niemczech nie powodowały wrażenia nieopłacalności biznesu. Czynimy to m. in. przy wykorzystaniu prawnie dopuszczalnych środków zarządzania przepływami finansowymi w tym także w obrocie międzynarodowym.

Artykuł Podatki w Niemczech pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Formy prawne działalności – czyli jaka firma najlepiej pasuje do Twojej dziedziny https://adreswniemczech.de/formy-prawne-dzialalnosci-czyli-firme-zalozyc/ Tue, 12 Jul 2016 20:38:23 +0000 https://adreswniemczech.de/?p=2653 W Niemczech, podobnie jak w Polsce, przepisy umożliwiają prowadzenie działalności w różnych formach prawnych. Podział na spółki osobowe i kapitałowe jest taki jak w Polsce. Z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania wobec kontrahentów, spółka kapitałowa, która ma osobowość prawną, czyli jest odrębnym od jej udziałowców podmiotem w obrocie, ryzykuje tylko swoim majątkiem, a nie majątkiem […]

Artykuł Formy prawne działalności – czyli jaka firma najlepiej pasuje do Twojej dziedziny pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
W Niemczech, podobnie jak w Polsce, przepisy umożliwiają prowadzenie działalności w różnych formach prawnych. Podział na spółki osobowe i kapitałowe jest taki jak w Polsce. Z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania wobec kontrahentów, spółka kapitałowa, która ma osobowość prawną, czyli jest odrębnym od jej udziałowców podmiotem w obrocie, ryzykuje tylko swoim majątkiem, a nie majątkiem wspólników. Spółki osobowe mają niestety tę wadę, iż w przypadku powstania zobowiązania, którego spółka nie jest w stanie wykonać, odpowiedzialność ponoszą także jej wspólnicy. Spółki kapitałowe, które są odrębnymi osobami prawnymi są opodatkowane między innymi podatkiem od osób prawnych. Zysk z działalności takich spółek udziałowcy otrzymują dopiero po opodatkowaniu zysku spółki. Zysk ten to inaczej dywidenda, która też jest opodatkowana. Reasumując, jeżeli zakładamy spółkę kapitałową np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w Niemczech oznaczona jest ona jako GmbH lub UG), to musimy się liczyć z podwójnym opodatkowaniem: najpierw spółka, potem udziałowcy. Spółki osobowe opodatkowane są inaczej. Zysk z tych spółek opodatkowany jest jako zysk wspólników – nie ma więc podatku od osób prawnych. Kompromisem między tymi dwoma rozwiązaniami w zakresie prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa. Łączy ona zalety podatkowe spółki osobowej i ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania jakie jest właściwe dla spółki kapitałowej. Ta forma organizacji prawnej przedsiębiorstwa zdobywa coraz szersze uznanie na rynku niemieckim. Są branże, w których taki sposób organizacji prawnej działalności jest najlepszy, np. branża inwestycji w nieruchomości.

Artykuł Formy prawne działalności – czyli jaka firma najlepiej pasuje do Twojej dziedziny pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Delegowanie pracowników spoza Unii do Niemiec https://adreswniemczech.de/delegowanie-pracownikow-budowlanych-spoza-unii-niemiec/ Tue, 05 Jul 2016 16:04:17 +0000 https://adreswniemczech.de/?p=2648 Wiele małych firm budowlanych działających w Polsce obawia się podjęcia ryzyka przyjmowania zleceń na terenie Niemiec ze względu na skomplikowane procedury administracyjne i brak zrozumienia przepisów prawa niemieckiego. Okazuje się jednak, że obawy te są nieuzasadnione. Obywatele państw trzecich zatrudnieni legalnie w Polsce, mogą bez żadnych przeszkód zostać wydelegowani do pracy w innym kraju Unii […]

Artykuł Delegowanie pracowników spoza Unii do Niemiec pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Wiele małych firm budowlanych działających w Polsce obawia się podjęcia ryzyka przyjmowania zleceń na terenie Niemiec ze względu na skomplikowane procedury administracyjne i brak zrozumienia przepisów prawa niemieckiego. Okazuje się jednak, że obawy te są nieuzasadnione. Obywatele państw trzecich zatrudnieni legalnie w Polsce, mogą bez żadnych przeszkód zostać wydelegowani do pracy w innym kraju Unii Europejskiej jako pracownicy polskiej firmy, która na terenie tegoż kraju wykonuje zlecenia. Ma to szczególne znaczenie dla firm z sektora budowlanego, który w Niemczech stale się rozwija, a rzetelnych wykonawców wciąż brakuje.

Artykuł Delegowanie pracowników spoza Unii do Niemiec pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Zainwestuj w Niemczech https://adreswniemczech.de/zainwestuj-w-niemczech/ Mon, 20 Jun 2016 18:14:58 +0000 https://adreswniemczech.de/?p=2634 Inwestowanie w Niemczech bardzo się opłaca przede wszystkim z powodu relatywnie wysokiego w porównaniu z innymi krajami bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz znakomitego otoczenia prawnego. Inwestowanie w Niemczech wymaga jednak dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań i przepisów prawa. Niemcy są krajem o najstabilniejszej i najsilniejszej gospodarce w Europie i jednej z najsilniejszych na świecie. Z faktem tym […]

Artykuł Zainwestuj w Niemczech pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>
Inwestowanie w Niemczech bardzo się opłaca przede wszystkim z powodu relatywnie wysokiego w porównaniu z innymi krajami bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz znakomitego otoczenia prawnego. Inwestowanie w Niemczech wymaga jednak dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań i przepisów prawa.

Niemcy są krajem o najstabilniejszej i najsilniejszej gospodarce w Europie i jednej z najsilniejszych na świecie. Z faktem tym wiąże się oczywiście ogromna ilość regulacji prawnych, które pozwalają inwestorom na spokojne lokowanie środków w wybranych przez nich sektorach. Niskie obecnie stopy procentowe z jednej strony zmuszają inwestorów do poszukiwania mniej konwencjonalnych niż oferowane przez klasyczne instytucje finansowe możliwości lokowania pieniędzy, lecz z drugiej strony ułatwiają posiłkowanie się kredytami.

Szczególnie interesującą branżą inwestycji w Niemczech są nieruchomości. W tej dziedzinie Niemcy są znakomitym terenem inwestycyjnym. Już sam fakt, że Niemcy nie mają scentralizowanego systemu administracji, tak jak w przypadku innych krajów, powoduje iż miejsc do inwestowania o wysokim potencjale jest wiele. W odróżnieniu od innych krajów Niemcy posiadają wiele centrów administracyjnych.

W praktyce niemal każdy z landów ma atrakcyjną ofertę w zakresie inwestycji nieruchomościowych. Rzecz jasna najbardziej liczą się wielkie miasta, atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów nieruchomościowych. Miast takich w Niemczech jest co najmniej osiem. Są to przede wszystkim Berlin – wciąż dynamicznie rozwijająca się stolica kraju, gdzie wzrost czynszów najmu jest tak wysoki, iż władze tego miasta zdecydowały się nałożyć administracyjne ograniczenia możliwości podnoszenia czynszu wobec najemców.

Kolejne miasta, które pozwalają na bezpieczna lokatę kapitału z zachowaniem rozsądnej stopy zwrotu, to Monachium, Frankfurt nad Menem, Hamburg, konurbacja Zagłębia Ruhry, Lipsk, Drezno, Kolonia czy Stuttgart. Nasza firma pomaga klientom w doborze najlepszych lokalizacji oraz organizuje otoczenie transakcyjne w taki sposób aby zapewnić Państwu najlepsze warunki dla bezpiecznego lokowania funduszy. Współpracujemy tylko z wybranymi wysoko kwalifikowanymi brokerami, kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi w obrocie nieruchomościami oraz renomowanymi doradcami podatkowymi działającymi w tej branży. Na bieżąco monitorujemy także oferty finansowania zakupu nieruchomości.

Artykuł Zainwestuj w Niemczech pochodzi z serwisu Firma w Niemczech.

]]>