Prawdą jest, że obciążenia podatkowe w Niemczech są z zasady bardzo wysokie. Podatki w Niemczech są również dość skomplikowane jeśli chodzi o ich rodzaj i ostateczną wysokość obliczonej kwoty. Niewątpliwa przewaga rynku niemieckiego polega jednak nie na nominalnie niskich stawkach podatkowych, lecz na bardzo szerokich możliwościach dostosowania obciążeń podatkowych w kontekście planowanych działań gospodarczych. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nieporównanie więcej wydatków niż np. w Polsce. W każdym jednak przypadku należy podchodzić do planowania działalności w kontekście podatkowym w sposób profesjonalny i przy pomocy doświadczonych doradców. Podatki w Niemczech należy rozumieć i umieć stosować metody ich optymalizacji wynikające z przepisów prawa. Odpowiedni dobór strategii postępowania może uchronić zarząd Państwa firmy po zakończeniu roku obrachunkowego przed nieprzyjemnym zaskoczeniem wysokością należnych kwot podatków. W tym celu proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług, tak aby Państwa podatki w Niemczech nie powodowały wrażenia nieopłacalności biznesu. Czynimy to m. in. przy wykorzystaniu prawnie dopuszczalnych środków zarządzania przepływami finansowymi w tym także w obrocie międzynarodowym.