Inwestowanie w Niemczech bardzo się opłaca przede wszystkim z powodu relatywnie wysokiego w porównaniu z innymi krajami bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz znakomitego otoczenia prawnego. Inwestowanie w Niemczech wymaga jednak dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań i przepisów prawa.

Więcej»