Prawdą jest, że obciążenia podatkowe w Niemczech są z zasady bardzo wysokie. Podatki w Niemczech są również dość skomplikowane jeśli chodzi o ich rodzaj i ostateczną wysokość obliczonej kwoty. Niewątpliwa przewaga rynku niemieckiego polega jednak nie na nominalnie niskich stawkach podatkowych, lecz na bardzo szerokich możliwościach dostosowania obciążeń podatkowych w kontekście planowanych działań gospodarczych. Do […]

Więcej»