Finansowanie rozwoju firmy

Pieniądze na rozwój firmyPieniądze na rozwój firmy. Bank?

Kolejnym etapem drogi przedsiębiorcy na rynku jest pozyskanie źródeł finansowania rozwoju firmy. Jest kilka zasadniczych sposobów pozyskiwania funduszy, a w szczególności kredyty bankowe, pożyczki bankowe lub prywatne, poszukiwanie inwestorów strategicznych, emisja obligacji lub akcji. Niezależnie od tego czy korzystacie z finansowania bankowego jak np. ERP-Gründerkredit – Start Geld lub Mikrokreditfonds Deutschland, czy też zamierzacie sięgnąć po kapitał ze źródeł prywatnych, nasza firma pomoże Wam uzyskać najlepsze rozwiązanie w zakresie kosztu pieniądza.

Fundusze Unii Europejskiej

Możliwe jest także pozyskanie finansowania ze źródeł publicznych takich jak fundusze Unii Europejskiej, z których finansowane są przedsięwzięcia szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki unijnej. Nasza firma pomoże w pozyskiwaniu finansowania rozwoju Waszej firmy. Pozycja jaką uda się Państwu osiągnąć w branży dzięki takim funduszom może być bardzo stabilna, a wzrost bezpieczny.

Finansowanie ze źródeł alternatywnych. Kapitał prywatny.

Przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w biznesie na rynku niemieckim mają zazwyczaj problem ze zdobyciem wystarczającego kapitału na sfinansowanie inwestycji. Powodem jest trudność w prawidłowej ocenie ryzyka przedsięwzięcia przez instytucje zajmujące się finansowaniem inwestycji. W takiej sytuacji pomocny może stać się inwestor prywatny. Będzie on szczególnie pomocny w sytuacji kiedy chcemy sfinansować zakup nieruchomości, wprowadzić na rynek nowy produkt. W Niemczech działa około 200 firm specjalizujących się w finansowaniu inwestycji na zasadzie udziału kapitałowego. Zaletą udziałowca prywatnego jest często oprócz kapitału jego doświadczenie w branży i możliwość wsparcia rozwoju Waszej firmy również posiadaną technologią lub know-how.  Pomożemy Wam wybrać oraz nawiązać kontakt z taką firmą.

Skontaktuj się z nami

Odwiedź naszą stronę kontaktową