WAŻNE! Uwaga na zasady wynajmu prywatnych mieszkań na cele krótkoterminowe. Nie jest zgodne z prawem meldowanie osób tylko w celu otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu, co było dość powszechną praktyką wśród Polaków poszukujących stałego adresu w Niemczech. Właścicielowi mieszkania, które nie jest przeznaczone do świadczenia odpłatnych usług wynajmu grożą bardzo wysokie kary, wobec czego nie będzie on już skłonny do zawierania umów, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Celem takich regulacji jest zapobieżenie drastycznemu wzrostowi czynszów w Berlinie. Przed ich wprowadzeniem dochodziło do sytuacji, że w kawalerkach meldowanych było po kilkunastu pracowników sezonowych, a mieszkania położone w centrum miasta w pobliży atrakcyjnych miejsc turystycznych wynajmowane były niemal po stawkach hotelowych.

WAŻNE! W Niemczech obowiązują nowe zasady, na podstawie których możliwe było krótkoterminowe korzystanie z samochodu na terenie Niemiec lub wywożenie samochodów za granicę z tzw. żółtymi tablicami. Obecnie żółte tablice mogą być montowane wyłącznie w pojazdach, które mają ważny niemiecki przegląd techniczny.

WAŻNE! W Niemczech w odróżnieniu od Polski możliwe jest zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 1 Euro. Jest to tzw. „mała spółka z o.o.” – UG czyli Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt). Koszty notarialne związane z rejestracją takiej spółki są znacząco niższe niż w przypadku „zwykłej” spółki z o.o. (GmbH), której minimalny kapitał zakładowy zgodnie z ustawą wynosi 25.000 euro. Wadą „małej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że w stosunkach gospodarczych podmioty takie nie cieszą się zaufaniem kontrahentów. W przypadku wyjątkowo niskiego kapitału takich spółek, faktycznie ich odpowiedzialność ograniczona jest niemal do zera. Kto chciałby zawierać umowy z kontrahentem, który nie może ponosić odpowiedzialności za swoje zobowiązania? Różnicę między obiema spółkami łatwo dostrzec w brzmieniu ich firm. Dla “zwykłej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością firma  brzmi np. “Hochbau GmbH”, a dla “małej” spółki z o.o. “Hochbau UG (haftungsbeschränkt).